شعر برگزيده:
الأشعار طلوع
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: مشفق کاشانى تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۲۶ نظرات نظرات: ۰
شقايقى که در انديشه ى شکفتن بود
دل شکسته ى در خون نشسته ى من بود
به انتظار طلوع تو اى ستاره ى صبح
دو چشم منتظرم در قفس به روزن بود
چه شد که دست ستم در حريم حرمت گل
چو شبروان، به تکاپوى لاله چيدن بود؟!
مرا به کشت آمل در خزان بى خبرى
هزار خوشه ى بى حاصلى به خرمن بود
جوانه زد گل خورشيد در…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۳۸۶) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۳۰۰) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۲۷۱) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۲۰۵) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۱۰۱) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۰۹۹) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۰۹۹) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۱,۰۷۷) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۰۷۴) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۱,۰۶۷)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار صبح بى تو (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم