شعر برگزيده:
الأشعار آخرين طوفان
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: حسين اسرافيلى تاريخ تاريخ: ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۷۰۹ نظرات نظرات: ۰
به دنبال تو مى گردم نمى يابم نشانت را
بگو بايد کجا جويم مدار کهکشانت را؟
تمام جاده را رفتم غبارى از سوارى نيست
بيابان تا بيابان جسته ام رد نشانت را
نگاهم مثل طفلان، زير باران خيره شد بر ابر
ببيند تا مگر در آسمان ، رنگين کمانت را
کهن شد انتظار اما به شوقى تازه، بال افشان
تمام جسم و…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۸۰۳) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۷۱۱) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۷۰۹) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۶۵۵) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۵۸۳) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۵۰۰) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۴۹۸) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۴۸۳) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۱,۴۶۶) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۱,۴۴۱)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار موسم انگور (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم