شعر برگزيده:
الأشعار آخرين طوفان
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: حسين اسرافيلى تاريخ تاريخ: ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۶۲۰ نظرات نظرات: ۰
به دنبال تو مى گردم نمى يابم نشانت را
بگو بايد کجا جويم مدار کهکشانت را؟
تمام جاده را رفتم غبارى از سوارى نيست
بيابان تا بيابان جسته ام رد نشانت را
نگاهم مثل طفلان، زير باران خيره شد بر ابر
ببيند تا مگر در آسمان ، رنگين کمانت را
کهن شد انتظار اما به شوقى تازه، بال افشان
تمام جسم و…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۷۴۴) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۶۴۳) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۶۲۰) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۶۰۰) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۴۷۵) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۴۳۸) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۴۳۶) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۴۲۲) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۱,۴۰۷) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۱,۳۸۱)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار موسم انگور (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم