شعر برگزيده:
الأشعار گل بستان جان سلام بر نگاه تو
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: پروين اعتصامى تاريخ تاريخ: ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۷۹۶ نظرات نظرات: ۰
سلام بر نگاه تو بلند آسمانى ام
كه ازحضيض خاكها به اوج مى كشانى ام
من از تبار لحظه هاى تند سير زندگى
تو از تبار ديگرى، بهار جاودانى ام
سراسر وجود من پر است از صداى تو
وجود من فداى تو، بيا به ميهمانى ام
به ذره ذره جان من طلب زبانه مى كشد
ولى در اين حصارها اسير ناتوانى ام
رسيده ام به مرگ…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۶۴۸) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۵۳۷) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۵۲۷) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۵۰۸) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۳۷۱) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۳۶۴) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۳۳۵) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۳۳۰) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۱,۲۹۹) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۱,۲۹۶)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار موسم انگور (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم