صفحه اصلى » شعر مهدوى » امسال هم
شعر مهدوى

الأشعار امسال هم

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: حميد مبشر تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۷۴۴ نظرات نظرات: ۰
امـسال  هم  گذشت ودلى شعله ور  نشد          چشـمى  بـراى غـربت آيـينه تر نشد
بـاران بـه چشـم مـردم ما محترم  نبود          گل  در  مـيان کوچه مـا مـعتبر نـشد
امـسال هـم شـبيه همان سال هاى  پيش          يک  شـاخه  شوق در دل من بارور  نشد
مهتاب هر شب از سر اين قريه مى گذشت          از ايـن هـمه سـتاره کسى با خبر  نشد
پايـان نـداشت فـاصله مـا  وآسـمان          ايـن  راه بـاز يک دو قـدم بيشتر نشد
امـسال  نـيز عـاشقى انگار کفـر  بود          دردى  درون سـينه کس مـنتشر  نـشد
مـن  مـاندم وروايـت تاريک اين  غزل          خـورشيد روى دفـتر من جلوه گر  نشد
رتبه رتبه:
  ۱ / ۵.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم