شعر برگزيده:
الأشعار انتظار
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: عليرضا قزوه تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۱۵ نظرات نظرات: ۰
دلا تا باغ سنگى، در تو فروردين نخواهد شد
به روز مرگ، شعرت سوره ياسين نخواهد شد
فريبت مى دهند اين فصل ها، تقويم ها، گل ها
از اسفند شما پيداست، فروردين نخواهد شد!
مگر در جستجوى ربناى تاز ه اى باشيم
وگرنه صد دعا زين دست، يک نفرين نخواهد شد
مترسانيدمان از مرگ، ما پيغمبر مرگيم
خدا با…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۶۱۱) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۵۰۴) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۴۸۹) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۴۸۰) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۳۴۱) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۳۲۹) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۳۱۰) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۲۹۴) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۱,۲۸۱) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۱,۲۷۶)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار موسم انگور (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم