شعر برگزيده:
الأشعار غزل
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: سپيده کاشانى تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۷۷۷ نظرات نظرات: ۰
چراغ ديده روشن کن، که تا روشن کنى جانم
بيا اى نور را توام که در راهت گل افشانم
گل ناتم تو ميريزد زنوک خامه ام برچين!
مرا بس شاخه اى از آن، که تا بر سينه بنشانم
کليد سبز بختم را مکن پنهان ميان لب
سخن را قفل بگشا، تا چمن سازى بيابانم
بلم آهسته ران، اى سرنشين شط شعر من
که آواز کهن را درهوايى…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۶۱۲) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۵۰۴) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۴۹۰) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۴۸۱) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۳۴۲) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۳۳۰) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۳۱۰) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۲۹۵) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۱,۲۸۲) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۱,۲۷۷)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار موسم انگور (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم