شعر برگزيده:
الأشعار انتظار
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: سيد عباس سجادى تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۶۳۹ نظرات نظرات: ۰
اى آنکه در نگاهت حجمى زنور دارى
کى از مسير کوچه قصد عبور دارى؟
چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابى
اى آنکه در حجابت درياى نور دارى
من غرق در گناهم، کى مى کنى نگاهم؟
برعکس چشمهايم چشمى صبور دارى
از پرده ها برون شد، سوز نهانى ما
کوک است ساز دلها، کى ميل شور دارى؟
در خواب ديده بودم، يک…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۴۲۸) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۳۳۱) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۳۰۸) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۲۴۹) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۱۴۵) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۱۴۳) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۱۲۹) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۱۱۰) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۱,۱۰۹) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۱,۰۹۸)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار موسم انگور (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم