شعر برگزيده:
الأشعار كوكبه عدل
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: صادق سرو تاريخ تاريخ: ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۷۰۶ نظرات نظرات: ۰
گرچه از اهل جهان روى نهان ساخته اى
روشن از پرتو خود روى جهان ساخته أى
ديدن طلعت تو چشم جهان بين خواهد
كه جهانى بسوى خود نگران ساخته اى
آنچه پيداست به چشم تو نهانست زما
وآنچه پنهان بود از ما توعيان ساخته اى
تو چو خورشيد پديدى ولى از فرط ظهور
رخ نهان از نظر پير وجوان ساخته اى
عالم جم…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۳۶۴) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۲۷۱) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۲۴۶) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۱۸۷) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۰۸۲) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۰۷۵) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۰۷۲) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۱,۰۵۲) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۰۴۹) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۱,۰۴۹)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار صبح بى تو (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم